Āra peintbola parka un spēles drošības noteikumi

 1. Pirms ieiet spēles laukumā obligāti jāuzvelk aizsargmaska un atrodoties spēles laukumā, nekādā gadījumā aizsargmasku nav atļauts novilkt, cilāt, vēdināt utt. Maska tiek novilkta tikai izejot ārpus spēles laukuma. Laukums sākas ieejot aiz aizsargtīkla! Sods ja novelk masku 10 pumpīši vai pietupieni. Otrajā reizē jau 20 un uz augšu. Seko līdzi pretinieki, vecāki, komandas biedri, pieaugušie un instruktors.
 2. Dodoties ārā no spēles laukuma ierocim jāuzliek drošinātājs un jāuzvelk aizbāznis.
 3. Nešaut tuvāk kā 5 metri, ja esi nonācis tuvāk bļauj – ārā!
 4. Starp Spēlēm bez instruktora atļaujas šaut Aizliegts!
 5. Starp spēlēm un ejot uz pozīcijām peintbola ierocim jābūt vērstam ar stobru pret zemi un pirkstam jābūt nost no gailīša.
 6. Aizliegts spēles laikā rāpties un lekt uz spēles figūrām un pārvietot tās.
 7. No zemes lodītes peintbola ierocī nebērt!
 8. Peintola ierocim pēc spēles jābūt novietotam ieroča tūrētājā.
 9. Peintbola ieroci atļauts paņemt tikai tad, kad instruktors ir to atļāvis.
 10. Trāpījums skaitās jebkur pa visu ķermeni – ieskaitot aizsargmasku un aizsargvesti, viens trāpījums un ar paceltu roku dodamies ārā. Gadījumā, ja kāds spēlētājs tīši spēlē pēc trāpījuma un to apstiprina instruktors, spēlētājs izlaiž nākamo spēli, vai vairākas spēles, atkarīgs no instruktora lēmuma, instruktora lēmums nav apspriežams!
 11. Aizliegts šaut pa spēlētājiem, kuriem ir pacelta roka.
 12. Katrai komandai ir sava starta pozīcija Kad komanda ir gatava – kapteinis ziņo instruktoram ar paceltu roku un paceltu īkšķi, sagaidot kad instruktors to redz. un gaida, kad būs gatava otra komanda. Kad abas komandas ir gatavas seko instruktora komanda (5- 10 sekundes). Skriet, šaut, mērķēt drīkst tikai pēc instruktora signāla – svilpe vai sirēna, līdz tam stobram jābūt vērstam pret zemi. Uzdevums ir izpildīt instruktora doto misiju un nospiest spēles beigu pogu. 
 13. Visiem spēles dalībniekiem ir jāievēro instruktāža, spēles noteikumi un jāuzņemas pilna atbildība par to, kas ar viņu var notikt spēles laukumā vai ārpus tā.
 14. Ikviens instruktora lēmums ir vienpusēji pieņemts, galīgs un neapspriežams.
 15. Instruktoram ir visas tiesības liegt spēlētājam turpmāku dalību spēlēs, neadekvātas vai bīstamas uzvedības gadījumā neatgriežot par pakalpojumu samaksāto naudu.
 16. Personas, kuras ir lietojušas alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas, netiek pielaistas pie spēlēšanas.
 17. Aizliegts ļaunprātīgi bojāt un neuzmanīgi izturēties pret izsniegto peintbola inventāru, bojājumu gadījumā spēlētājam, vai personai, kura radījusi zaudējumus jāsedz sabojātā ekipējuma vērtība.
 18. Spēles laukumā drīkst atrasties tikai tās personas, kuras parakstījušās par spēles un drošības noteikumu ievērošanu.
 19. Skatītājiem bez maskām aizliegts tuvoties aizsargtīklam tuvāk par 0,5 metriem.
 20. Bērniem līdz 16 gadu vecumam, lai piedalītos spēlē nepieciešama vecāku atļauja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *