281 66 000   info@pbtelpa.lv

PB Telpa peintbola parka spēles un drošības noteikumi.

 1. Pirms ieiet spēles laukumā obligāti jāuzvelk aizsargmaska un atrodoties spēles laukumā, nekādā gadījumā aizsargmasku nav atļauts novilkt, cilāt, vēdināt utt. Maska tiek novilkta tikai izejot ārpus spēles laukuma. Laukums sākas ieejot aiz aizsargtīkla! Sods ja novelk masku 10 pumpīši vai pietupieni. Otrajā reizē jau 20 un uz augšu. Seko līdzi pretinieki, vecāki, komandas biedri, pieaugušie un instruktors.
 2. Visiem īres peintbola ieročiem visu laiku jāpaliek spēles laukumā aiz tīkla.
 3. Nešaut tuvāk kā 3 metri, ja esi nonācis tuvāk bļauj – ārā!
 4. Starp Spēlēm šaut Aizliegts!
 5. Starp spēlēm un ejot uz pozīcijām peintbola ierocim jābūt vērstam ar stobru pret zemi un pirkstam jābūt nost no gailīša.
 6. Aizliegts spēles laikā rāpties un lēkt uz piepūšamajām figūrām un pārvietot tās.
 7. No zemes lodītes peintbola ierocī nebērt!
 8. Peintola ierocim pēc spēles jābūt novietotam ieroča tūrētājā.
 9. Peintbola ieroci atļauts paņemt tikai tad, kad instruktors ir to atļāvis.
 10. Trāpījums skaitās jebkur pa visu ķermeni – ieskaitot aizsargmasku un aizsargvesti, viens trāpījums un ar paceltu roku dodamies ārā. Gadījumā, ja kāds spēlētājs tīši spēlē pēc trāpījuma un to apstiprina instruktors, spēlētājs izlaiž nākamo spēli, vai vairākas spēles, atkarīgs no instruktora lēmuma, instruktora lēmums nav apspriežams!
 11. Aizliegts šaut pa spēlētājiem, kuriem ir pacelta roka.
 12. Katrā laukuma pusē ir starta/beigu pogas. Kad komanda ir gatava – nospiež zaļo pogu un gaida, kad būs gatava otra komanda. Kad abas komandas ir nospiedušas zaļo pogu sākas laika atskaite (5 sekundes). Skriet, šaut, mērķēt drīkst tikai pēc pēdējā garā skaņas signāla, līdz tam vienai rokai jāpieskarās pie starta plakāta un stobram jābūt vērstam pret zemi. Uzdevums ir aiziet līdz pretinieku bāzei un nospiest sarkano pogu.
 13. Visiem spēles dalībniekiem ir jāievēro instruktāža, spēles noteikumi un jāuzņemas pilna atbildība par to, kas ar viņu var notikt spēles laukumā vai ārpus tā.
 14. Ikviens instruktora lēmums ir vienpusēji pieņemts, galīgs un neapspriežams.
 15. Instruktoram ir visas tiesības liegt spēlētājam turpmāku dalību spēlēs, neadekvātas vai bīstamas uzvedības gadījumā neatgriežot par pakalpojumu samaksāto naudu.
 16. Personas, kuras ir lietojušas alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas, netiek pielaistas pie spēlēšanas.
 17. Aizliegts ļaunprātīgi bojāt un neuzmanīgi izturēties pret izsniegto peintbola inventāru, bojājumu gadījumā spēlētājam jāsedz sabojātā ekipējuma vērtība.
 18. Spēles laukumā drīkst atrasties tikai tās personas, kuras parakstījušās par spēles un drošības noteikumu ievērošanu.
 19. Skatītājiem bez maskām aizliegts tuvoties aizsargtīklam tuvāk par 0,5 metriem
 20. Bērniem līdz 16 gadu vecumam, lai piedalītos spēlē nepieciešama vecāku atļauja.

Par mums

Mūsu peintbola parkā tiek izmantotas otrreizēji lietojamajās peintbola lodītes.
Tās atšķiras no ierastā peintbola ar to, ka bumbiņas nav pildītas ar krāsu, bet ir izveidotas no lateksa un trāpījuma gadījumā neatstāj nekādus traipus, trāpījumu cilvēks vienkārši sajūt.
Tāpēc mūsu parkā papildus lodītes ir BEZ MAKSAS
Darba laiks 24/7 (pēc iepriekšēja pieraksta)

Kontakti

Adrese: Ūnijas iela 12, Rīga, LV-1084
Telefons: (+371) 281 66 000
E-pasts: info@pbtelpa.lv
Webs: http://www.pbtelpa.lv
E-pasts: info@pbtelpa.lv